Herr Iraj Hashem-Zadeh, 23.12.2016 14:00, Begräbnis Friedhof Bad Vöslau