Frau Erika Sasshofer, 1.4.2022 14:00, Begräbnis Friedhof Gainfarn