Frau Margarethe Lokaj, 19.10.2016 14:00, Begräbnis Aufbahrungshalle Hirtenberg