Frau Jana Hajek, 21.8.2020 9:30, Begräbnis Aufbahrungshalle Kottingbrunn