Frau Karin BINDER, 7.4.2017 13:00, Begräbnis ab Kirche Trumau